Zambesi发烧

By  |  0评论

Zambesi展示了他们惊人的春季/夏季2012/13男性’s and women’S系列,鞋类,袋子和新款眼镜集合– wow –在Marr工厂的第二天晚上时装周显示。

看一看。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学分

照片:奥利弗罗斯

化妆:Mac.